Pershkrim i Pergjithshem

Njesi e brendshme e forte, elegante dhe lehtesisht e instalueshme e pershtatshme per shume aplikime. Komande wireless dhe me pult standart me ekran LCD 3,5 Inch. Me panel frontal te çmontueshem dhe qe mund te lahet, me ekran LED dhe filter pluhuri. Pompe uji me prurje deri ne 500mm.

Per me shume informacione dhe specifikime rreth ketij modeli kondicioneri, klikoni dhe shkarkoni dosjet e meposhtme:

4 Way Cassette

Kondesator ari, Tuba te brendshem bakri, Efiçense e larte, Shkrirje inteligjente, Monitorim ne distance te larte, Funksionim I qete, Operim modular, Mbrojtje gjithperfshirese, Operim ne game te gjere voltazhi, Operim ne game te gjere temperature, Dizajn kompakt, Mirembajtje e lehte, Kontroll i centralizuar.