Njesi e Brendeshme Murale

Nje njesi e brendshme elegante me nje panel frontal te çmontueshem dhe qe mund te lahet, duke perfshire nje ekran LED dhe nje filter pluhuri. Komande wireless ose me pult me nje ekran standart LCD 3,5 Inch. Flete asimetrike te ventilatorit per te rritur volumin e ajrit dhe ulur nivelin e zhurmes. Nje funksion i thate, I projektuar per te reduktuar lageshtiren perpara standby, duke ulur ndjeshem mundesine e formimit te mykut dhe aromave te keqija ne njesine e brendshme. Valvul zgjerimi e integruar.

Per me shume informacione dhe specifikime rreth ketij modeli kondicioneri, klikoni dhe shkarkoni dosjet e meposhtme:

Wall Mounted GMV5