Njesi e Jashtme Super Free Match

Super Free Match eshte gjenerata e re e Sistemeve Gree Multi Inverter. Fale teknologjise G10 Inverter keto njesi operojne me efiçense energjie te larte dhe ne nivelet me te qeta te zhurmes duke permbushur kerkesat e komfortit te nje mjedisi modern jetese.

Super Free Match mbulon nga 2 deri ne 9 zona me kapacitet total 12-16 kW. Midis njesise se jashtme dhe njesive te brendshme perdoren modulet degezuese BU me 2 ose 3 porta. Funksioni i tyre eshte thjeshtesimi ne lidhjen e tubacioneve te gazit e si rezultat, permiresimi i funksionimit dhe rendimentit te te gjithe sistemit.

Mundesia per te perdorur lidhje tubi me distance deri ne 145m, ofron me teper fleksibilitet ne instalimin e njesive te brendshme sipas kerkesave te ndryshme te projektit.

Avantazhi kryesor i ketij sistemi eshte aftesia e tij per te funksionuar ne menyre te sigurt dha stabel edhe nen kushte shume te veshtira operimi.

Efiçense e larte, Shkrirje inteligjente, Mbrojtje gjithperfshirese, Dizajn kompakt, Mirembajtje e lehte, Tuba te brendshem bakri, Funksioni turbo, Vete-diagnostifikim I problemeve, Ndezje ne voltazh te ulet, Kontroll i centralizuar, Monitorim ne distance te larget, Funksioni i memorjes, Operim ne game te gjere voltazhi, Timer 24-ore, Siguresa per femijet.

Per me shume informacione dhe specifikime rreth ketij modeli kondicioneri, klikoni ne materialin e meposhtem.

 

pdf-icon 

Super Free Match