Njesi e Brendshme Tavanore

Pershkrim i Pergjithshem

Nje njesi elegante e pershtatshme per qendrim vertikal ose horizontal ne mur ose ne tavan. Kontrollues me vale me ekran LCD si standart. Nje projektim modern dhe nje operacion I heshtur, me grila qe mund te lahen dhe qe mund te hiqen dhe me filtra pluhuri .