Njesi e Brendshme Tavanore

Nje njesi elegante e pershtatshme per qendrim vertikal ose horizontal ne mur ose ne tavan. Kontrollues me vale me ekran LCD si standart. Nje projektim modern dhe nje operacion I heshtur, me grila qe mund te lahen dhe qe mund te hiqen dhe me filtra pluhuri .

Per me shume informacion shkarkoni dosjet e meposhtme.

pdf-icon

Free Match Floor Ceiling Indoor Units Ecodesign