Njesi e Brendeshme Tokesore

Njesi e brendhsme elegante dhe me permasa kompakte. Komande wireless me ekran standart LCD. Fryrje e ajrit ne dy drejtime e cila rrit nivelin e komfortit veçanerisht ne modalitetin e ngrohjes.

Per me shume informacione dhe specifikime rreth ketij modeli kondicioneri, klikoni dhe shkarkoni dosjet e meposhtme:

Console GMV5