Njesi e Brendeshme Murale

Njesi elegante me panel frontal te levizshem dhe qe mund te lahet. Ekran LED dhe filter I trefishte ajri. Kontrollues me telefon ne largesi me ekran LCD per standart. Flete re reja asimetrike te vendosura ne brendesi te funit, per suport me te larte ajri dhe nivel zhurme me te ulet.

Per me shume informacione dhe specifikime rreth ketij modeli kondicioneri, klikoni dhe shkarkoni dosjet e meposhtme:

pdf-iconChange Series