Njesi e Brendeshme Kanalore

Nje sistem me dy funksione: ajer i kondicionuar dhe ajer i paster. Kapacitet ftohes qe varion nga 14-54kW dhe volum ajri prej 1200-4000m3/h.

I pershtatshem per rezidenca, zyra dhe hotele.

Per me shume informacione dhe specifikime rreth ketij modeli kondicioneri, klikoni dhe shkarkoni dosjet e meposhtme:

Fresh Air Processing Duct