GMV5 HR

Pershkrim i Pergjithshem

GMV5 HR, Sistemi VRF me Rekuperim Nxehtesie, perfaqeson karakteristikat e shkelqyera te GMV5 ( Teknologjia DC Inverter, kontrollin e lidhjes me ventilatorin e kompresorit DC, kontroll preçiz i kapacitetit te prodhuar, kontroll I balancimit te gazit, teknologjiae e balancimit te vajit brenda dhomes me presion te larte, kontroll i efiçenses se larte, teknologjia e kontrollit te funksionimit ne temperature te ulet, teknologjia e super ngrohjes, pershtatshmeri e larte ne cdo projekt, gaz ekologjik ne mbrojtje te mjedisit. Efiçensa e tij energjitike eshte deri ne 78% me elarte ne krahasim me sistemet konvencionale Multi VRF.

For more information and specifications about this conditioner, click and download the following files:

pdf-icon

GMV5 HR

Kondesator ari, Tuba te brendshem bakri, Efiçense e larte, Shkrirje inteligjente, Monitorim ne distance te larte, Funksionim I qete, Operim modular, Mbrojtje gjithperfshirese, Operim ne game te gjere voltazhi, Operim ne game te gjere temperature, Dizajn kompakt, Mirembajtje e lehte, Kontroll i centralizuar.