Njesi e Brendeshme Kasete

Njesi elegante me panel frontal te levizshem dhe qe mund te lahet. Ekran LED dhe filter I trefishte ajri. Kontrollues me telefon ne largesi me ekran LCD per standart. Flete re reja asimetrike te vendosura ne brendesi te funit, per suport me te larte ajri dhe nivel zhurme me te ulet.

Per me shume informacion shkarkoni dosjen e meposhtme.

pdf-iconCassette Type Free Match Indoor Units Ecodesign