Njesi e Jashtme Free Match

Gjenerata e re e kondicionëre Multi DC Inverter GREE ofron zgjidhjet më fleksible për ajër te kondicionuar per ambiente rezidenciale dhe biznesi, si per apartamente te medha, vila, rezinca, ashtu edhe per zyra apo ndertesa ku zhvillohen aktivitete te ndryshme biznesi. Avantazhi kryesor i ketij sistemi eshte mundesia per te lidhur deri ne pese njesi te brendshme me kapacitet total deri ne 42.000 Btu / h, me vetem nje njesi te jashtme. Mundesi te shumta zgjedhje te njesive te brendshme midis tipit kanalor, kasete, tokesor tavanor, mural dhe console deri ne 203 variante kombinimesh. Efiçenca e larte e energjise dhe ekonomizimi arrihen nepermjet kompresorit inverter dhe teknologjise G10 te GREE , e cila mundeson operimin efiçent te kompersorit edhe ne frekuencat me te uleta por rendiment te shkelqyer ne ftohje dhe ngrohje sipas nevojave te ambientit. Operon në mënyrë stabel në ftohje në temperaturën -15℃. Konsum energjie më i ulët, nivel zhurme më i ulët, më tepër komfort, kontroll preçiz i temperaturës.

Per me shume informacion klikoni ne dosjen e meposhtme

pdf-icon

Dc Inverter Multi free Match Ecodesign